Wednesday, February 26, 2014

Punarapi jananam punarapi maranam

“Punarapi jananam punarapi maranam
Punarapi jananijaTarae shayanam
Iha samsaarae bahudhusthaarae
Krupayaaparae paahi murarae”No comments:

Post a Comment